Lithium-ion-batterier | Milwaukee Tools Sverige

Lithium-ion-batterier

Lithium-ion-batterier

Lithium-ion-batterier

Läs mer om fördelarna och bestämmelserna kring lithium-ion-batterier.

Säker transport av lithium-ion-batterier

Säker transport av lithium-ion-batterier

I vårt hjälpverktyg anger du referensnumret för din produkt, för att enkelt ta reda på vilka åtgärder som krävs i ditt specifika fall för transport av ditt lithium-ion-batteri.

Förpackningsförslag

Förpackningsförslag

Här får du information om bästa förpackningsmetoder och märkning för säker och laglig transport.