Litiumbatterier

Li-on-batterier

Li-on-batterier

Läs mer om fördelarna och bestämmelserna kring Lithium-ion-batterier

Säker transport av Li-on-batterier

Säker transport av Li-on-batterier

I vårt hjälpverktyg anger du referensnumret för din produkt, för att enkelt ta reda på vilka åtgärder som krävs i ditt specifika fall för transport av din Lion-batteriprodukt.

Förpackningsförslag

Förpackningsförslag

Här får du information om bästa förpackningsmetoder och märkning för säker och laglig transport.