Integritetspolicy | Milwaukee Tools Sverige

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Vi strävar efter att respektera och skydda din integritet.

Denna integritetspolicy beskriver principerna som gäller för hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller. Läs dokumentet noggrant för att få insikt i våra principer och rutiner avseende dina personuppgifter och hur de hanteras.

Avseende gällande dataskyddslagstiftning och europeiska dataskyddsförordningen (EU 2016/679), är datakontrollant Techtronic Industries UK Ltd, med bolagsadress 22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD England, Techtronic Industries Nordic, Stamholmen 147, 2650 Hvidovre, Denmark.

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN

 

Vi samlar in och bearbetar följande information om dig:

 • Information som du uppger för oss. Detta är information som du uppger för oss genom att registrera dig för vårt nyhetsbrev, registrera dina verktyg, registrera dig för utökad garanti, kommunicera med oss via e-post, telefon eller sociala medier eller genom att skapa ett konto hos oss eller liknande. Informationen omfattar uppgifter som du uppger när du deltar i tävlingar, söker efter produkter, rapporterar problem rörande webbplatsen eller verktyg via kundtjänst eller funktioner knutna till sociala medier på vår webbplats. Informationen som du uppger för oss kan omfatta, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer, finansiella uppgifter och kreditkortsuppgifter, personlig beskrivning och foton. Vi kommer endast att begära uppgifter som krävs för det specifika ändamålet.

  Genom att överlämna dessa uppgifter ger du oss tillåtelse att samla in och bearbeta uppgifterna för att kunna tillhandahålla den information samt de produkter och tjänster som du har begärt av oss. I sådant fall är den juridiska grunden för bearbetning i enlighet med artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande. Vi kan också komma att använda dessa uppgifter för att utföra åtaganden till följd av eventuella avtal som ingås mellan oss. I sådant fall är den rättsliga grunden artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen. Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som de behövs för att kunna tillhandahålla den information, de tjänster eller erbjudanden som du har begärt eller för att kunna uppfylla våra åtaganden i samband med ingångna avtal.

 • Information som vi samlar in om dig. Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:
  • teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol) som din dator använder för att ansluta till internet, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszon, typer och versioner av plugin-program i webbläsaren, enhetstyper, operativsystem, tid och datum för medgivande samt plattform;
  • information om ditt besök på webbplatsen, inklusive komplett URL (Uniform Resource Locator), klickström till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och klockslag), produkterna som du har tittat på, sökt efter eller köpt, responstider för webbsidor, nedladdningsfel, visningstid av specifika sidor, information om interaktion på webbsidor (t.ex. bläddring, klick och mouse-over), metoder som används för att visa webbplatsen samt telefonnummer som används för att ringa till vår kundtjänst.

  Denna information lagras enbart i syfte att kunna administrera webbplatsen samt för interna arbetsuppgifter, bland annat felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och marknadsundersökningar och för kontroll av brottsliga handlingar. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa loggfiler och data retroaktivt om det finns rimlig misstanke och konkreta indikationer på brottsliga handlingar. Vad gäller bearbetning av personuppgifter görs detta enbart i syfte att förhindra brottsliga handlingar i anslutning till vår webbplats. Rättslig grund för detta är artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen.

 • Information som erhålls från andra källor. Detta är information om dig som vi erhåller om du använder någon annan webbplats som vi driver eller andra tjänster som vi tillhandahåller. Vi har nära samarbeten med tredje parter (exempelvis samarbetspartners, underleverantörer för tekniska tjänster, betaltjänster och frakttjänster, reklamnätverk, analystjänster, söktjänstleverantörer och kreditupplysningstjänster). Vi kommer att meddela dig när vi erhåller information om dig från sådana källor och ange i vilket syfte som information kommer att användas samt den rättsliga grunden för sådan bearbetning.

 

COOKIES

 

Vår webbplats använder cookies för att kunna skilja dig från övriga besökare på webbplatsen. Det hjälper oss att tillhandahålla en bättre upplevelse av webbplatsen och låter oss förbättra webbplatsen. För detaljerad information om vilka cookies vi använder och i vilket syfte de används ska du se vår Cookiepolicy https://se.milwaukeetool.eu/cookies/.

De flesta cookies som vi använder är s.k. ”sessionscookies”. Övriga cookies lagras på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies låter oss känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen.

Vad gäller bearbetning av personuppgifter i detta avseende utförs bearbetning enbart i syfte att förbättra webbplatsen för våra användare. Vi bearbetar endast anonymiserade data i detta avseende när du besöker webbplatsen. Rättslig grund för sådan bearbetning är artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst radera cookies från din enhet. När dessa cookies har raderats kan vi inte bearbeta informationen som funnits i motsvarande cookies.

Du kan även göra inställningar i din webbläsare så att du meddelas när cookies skapas, och endast tillåta cookies på individuell basis, neka cookies i specifika fall eller rent allmänt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Webbplatsens funktionalitet kan begränsas när cookies är inaktiverade.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur webbplatsen används. Informationen som genereras av cookien angående din användning av webbplatsen överförs till Google och lagras på servrar i USA. Vi använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()”, så att IP-adresserna som överförs till Google endast bearbetas i förkortad version för att dölja att de är direkt knutna till dig. Google använder dessa data i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplatsen och internetanvändning. Google kan också komma att överlåta dessa data till tredje part, förutsatt att detta krävs enligt lag eller om sådana parter bearbetar motsvarande data på uppdrag av Google. Google kommer inte att associera din IP-adress med några andra data som lagras av Google. Du kan även förhindra installationen av Google Analytics cookies genom att göra inställningar i webbläsaren – vi vill dock påpeka att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på vår webbplats om du gör detta. Du kan dessutom när som helst förhindra att Google Analytics samlar in och lagrar data i framtiden via Googles insticksprogram för webbläsare (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Mer information om Google Analytics finns på (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Om du använder en mobil enhet för att besöka vår webbplats kan du inaktivera Google Analytics genom att klicka på följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Vad gäller bearbetning av personuppgifter i detta avseende utförs bearbetning enbart i marknadsföringssyfte. Vi skyddar din integritet genom att anonymisera din IP-adress vid datainsamling så att du inte kan identifieras. Rättslig grund för sådan bearbetning är artikel 6 (1) (f) i dataskyddsförordningen.

 

YTTERLIGARE ANVÄNDNING AV UPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

 

Insamlade personuppgifter används på följande sätt:

 • • för att tillhandahålla information om andra varor och tjänster som liknar dem som du redan har köpt. Du har rätt att när som helst sluta ta emot meddelanden från oss genom att klicka på avanmälningslänken i sådana e-postmeddelanden;
 • • om du har gett ditt medgivande till att dina uppgifter ska kunna användas i marknadsföringssyfte, kommer vi att kontakta dig elektroniskt (e-post) eller per post med information om varor och tjänster som liknar dem som ursprungligen omfattades av ditt medgivande. Rättslig grund för sådan bearbetning är artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande genom att klicka på avanmälningslänken i ett sådant e-postmeddelande eller genom att använda följande länk: http://www.milwaukeetool.eu/support/unsubscribe/?subscriberguid=
 • • om du har gett ditt medgivande till att låta utvalda tredje parter använda dina uppgifter, kontakta dig med elektroniska medel och/eller via direktpost. Rättslig grund för sådan databearbetning är artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst återkalla detta medgivande genom att klicka på avanmälningslänken i ett sådant e-postmeddelande.

 

SÄKERHET

 

Alla personuppgifter som du uppger för oss lagras på säkra servrar. Däremot är överföring av information via internet inte alltid helt säker. Även om vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten av dataöverföringar till vår webbplats – all sådan överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot dina uppgifter tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

 

ÖVERLÅTELSE AV PERSONUPPGIFTER

 

Vi kan komma att överlåta dina uppgifter till tredje part om så krävs i lag eller om tredje part anlitas för att bearbeta dina uppgifter under vår översyn. Detta kommer i så fall att ske i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. I detta avseende kan dina personuppgifter även komma att bearbetas av personal som verkar utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som arbetar åt oss, våra systerbolag eller någon av våra leverantörer. Detta omfattar bland annat personal som bearbetar dina beställningar, hanterar dina betalningsuppgifter och tillhandahåller supporttjänster.

 

LAGRINGSPERIOD OCH DINA RÄTTIGHETER

 

Vi lagrar dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Som individ har du rätt att när som helst hävda dina rättigheter i enlighet med gällande personuppgiftslagar. I synnerhet har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter, och i förekommande fall, i vilken utsträckning vi bearbetar dem.
 • Vad gäller bearbetning av dina personuppgifter, har du i synnerhet rätt att få tillgång följande information: lagrade personuppgifter, syfte(n) med bearbetning, datakategorier, mottagare som tar del av uppgifterna, samt lagringstid.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.
 • Du har rätt att när som helst återkalla tidigare medgivanden för bearbetning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att bearbetning av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära ut personuppgifterna som du har tillhandahållit i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa data till en annan datakontrollant.

Du kan hävda dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som uppges nedan.

 

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

 

Vår webbplats kan emellanåt innehålla länkar till och från vårt partnernätverks webbplatser, annonsörer och systerbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte accepterar något ansvar för motsvarande policy. Vänligen kontrollera motsvarande policy innan du skickar några personuppgifter till en sådan webbplats.

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

 

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras från tid till annan i samband med förändrade juridiska, regulatoriska eller operativa krav. Vi kommer att meddela dig som sådana ändringar (inklusive när de träder i kraft) i enlighet med gällande lagstiftning.

 

KONTAKT

 

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna integritetspolicy välkomnas och skickas till:

Data Information Manager
Techtronic Industries UK Ltd
22 Market Street, Maidenhead, SL6 8AD
England

Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Denmark

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 12 mars 2018

Skicka in en begäran om databasåtkomst