Tillbaka Handverktyg

Sågning och kapning

Choosing the right saw or cutter for the job is important. Whether you need compact saws for tight spaces or specific cutters designed for PVC or cables, we have the right tool for you. Att välja rätt såg eller sax för jobbet är viktigt. Oavsett om du behöver kompakta sågar för trånga utrymmen eller specifika saxar för PVC eller kablar, så har vi rätt verktyg för dig.