KAPAR SVALARE. ÖKAD NOGGRANNHET. LÄNGRE LIVSLÄNGD

CIRKELSÅGSKLINGOR KAPAR SVALARE. ÖKAD NOGGRANNHET. LÄNGRE LIVSLÄNGD

SÅGKLINGOR

ANTIFRIKTIONSBELÄGGNING OCH LASERTEKNOLOGI

MILWAUKEES cirkelsågsklingor har utformats för att svalare kapningar tack vare en friktionsbeläggning. Laserteknologi ger ökad noggrannhet under kapning och koboltinfunderat volframkarbid ger längre livslängd. Fibercementklinga med polykristallindiamanttänder ger upp till 75x längre livslängd.

ÖKAD NOGGRANNHET

Laserteknologi

KAPAR SVALARE

Antifriktionsbeläggning

ÖKAD NOGGRANNHET

Laserteknologi

KAPAR SVALARE

Antifriktionsbeläggning

Tillbaka Sågning och kapning

Cirkelsågsklingor

Håll din cirkelsåg gående med vårt sortiment av cirkelsågklingor.