Hållbarhet | Milwaukee Tools Sverige
Vårt engagemang för hållbarhet är nära kopplat till vår drivkraft för innovation. Ta reda på hur vi ständigt skapar och utvecklar lösningar för att bevara resurser, minska avfall samt förbättra energieffektiviteten.
Vårt engagemang för hållbarhet är nära kopplat till vår drivkraft för innovation. Ta reda på hur vi ständigt skapar och utvecklar lösningar för att bevara resurser, minska avfall samt förbättra energieffektiviteten.
Hållbarhet
Teknologi
Förpackning
MX FUEL™
Hållbarhet
  • Hållbarhet
  • Teknologi
  • Förpackning
  • MX FUEL™

MILWAUKEE TOOL FORTSÄTTER INNOVERA MARKNADEN MED NYA HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR YRKESANVÄNDARE.

MX FUEL™: NOLL UTSLÄPP PÅ ARBETSPLATSEN
MX FUEL™: NOLL UTSLÄPP PÅ ARBETSPLATSEN
MX FUEL™: NOLL UTSLÄPP PÅ ARBETSPLATSEN
MX FUEL™ erbjuder inte bara kraft i samma klass som bensin- och nätdrivna byggmaskiner – det genererar dessutom NOLL utsläpp. Tack vare att denna nya plattform eliminerar avgaser och utsläpp kan användaren minska sitt koldioxidavtryck och förbättra hälsan och säkerheten eftersom hälsofarliga avgaser, buller och vibrationer förknippade med traditionella byggmaskiner har eliminerats.
Mer effektiv användning av material i förpackningen
MX FUEL™: NOLL UTSLÄPP PÅ ARBETSPLATSEN
MX FUEL™: NOLL UTSLÄPP PÅ ARBETSPLATSEN
MX FUEL™ erbjuder inte bara kraft i samma klass som bensin- och nätdrivna byggmaskiner – det genererar dessutom NOLL utsläpp. Tack vare att denna nya plattform eliminerar avgaser och utsläpp kan användaren minska sitt koldioxidavtryck och förbättra hälsan och säkerheten eftersom hälsofarliga avgaser, buller och vibrationer förknippade med traditionella byggmaskiner har eliminerats.