Hållbarhet | Milwaukee Tools Sverige
Hållbarhet
Vårt engagemang för hållbarhet är nära kopplat till vår drivkraft för innovation. Ta reda på hur vi ständigt skapar och utvecklar lösningar för att bevara resurser, minska avfall samt förbättra energieffektiviteten.
Hållbarhet
Vårt engagemang för hållbarhet är nära kopplat till vår drivkraft för innovation. Ta reda på hur vi ständigt skapar och utvecklar lösningar för att bevara resurser, minska avfall samt förbättra energieffektiviteten.
Hållbarhet
Teknologi
Förpackning
MX FUEL™
Batteriåtervinning
Hållbarhet
  • Hållbarhet
  • Teknologi
  • Förpackning
  • MX FUEL™
  • Batteriåtervinning

MILWAUKEE TOOL FORTSÄTTER INNOVERA MARKNADEN MED NYA HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR YRKESANVÄNDARE.

BATTERIÅTERVINNING
BATTERIÅTERVINNING
BATTERIÅTERVINNING
MILWAUKEE® förenklar batteriåtervinning och kasseringen av dina batterier vilket gör att du kan enkelt kan uppfylla lagkraven för avfallshantering av elektrisk utrustning. Vi återanvänder och återvinner batterikomponenter och ämnen vilket minskar användningen av råvaror och avfall.
MX FUEL™: NOLL UTSLÄPP PÅ ARBETSPLATSEN
Mer effektiv användning av material i förpackningen
BATTERIÅTERVINNING
BATTERIÅTERVINNING
MILWAUKEE® förenklar batteriåtervinning och kasseringen av dina batterier vilket gör att du kan enkelt kan uppfylla lagkraven för avfallshantering av elektrisk utrustning. Vi återanvänder och återvinner batterikomponenter och ämnen vilket minskar användningen av råvaror och avfall.