M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah BATTERIET | Milwaukee Tools Sverige

M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah BATTERIET

2017-06-28

M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah BATTERIET

 

MILWAUKEE® UTÖKAR VARNINGAR OCH ANVISNINGAR FÖR M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah BATTERIET

Milwaukee® utökar frivilligt varningar och anvisningar för MILWAUKEE M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah batteriet (modell nr. M18 B9 artikelnummer 4932451245).

Om starkt ledande och frätande vätskor tränger in i M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 batteriet, i tillräckliga mängder, kan de orsaka att batteriet fungerar felaktigt. Felet kan omfatta kortslutning som, i en extrem situation, kan resultera i rök eller brand, även om batteriet inte används. Exempel på starkt ledande eller frätande vätskor är havsvatten, vissa industriella kemikalier och blekmedel eller produkter som innehåller blekmedel.

Följande säkerhetsanvisningar kommer att läggas till 9.0 Ah batteriet:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, PERSONSKADA OCH PRODUKTSKADA TILL FÖLJD AV KORTSLUTNING, FÅR DU ALDRIG SÄNKA NER DITT VERKTYG, BATTERI ELLER LADDARE I VÄTSKA ELLER LÅTA VÄTSKA TRÄNGA IN I DEM. LEDANDE ELLER FRÄTANDE
VÄTSKOR, SÅSOM HAVSVATTEN, VISSA INDUSTRIELLA KEMIKALIER OCH BLEKMEDEL ELLER PRODUKTER SOM INNEHÅLLER BLEKMEDEL, M.M. KAN ORSAKA KORTSLUTNING.
LÄS OCH SPARA ALLA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BEHOV.

Detta säkerhetsmeddelande kräver inte att användare returnerar sitt M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah batteri.

Milwaukee® Tool:s främsta mål är din säkerhet och att samtidigt leverera högsta kvalitet och de mest innovativa produkterna i elverktygsbranschen.

Alla kunder som misstänker att starkt ledande eller frätande vätskor har trängt in i sitt M18™ HIGH DEMAND™ 9.0 Ah batteri ska omedelbart kontakta Milwaukee på:

Milwaukee® service

Tel: +45 4020 5258

eller besök

http://se.milwaukeetool.eu