Data Consent

Härmed samtycker jag till att Techtronic Industries ELC GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Tyskland (TTI Germany) samlar in, registrerar, behandlar, använder och översänder följande data till Techtronic Industries (UK) Ltd., Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks, SL7 1HZ, UK (TTI UK): data från min One-Key-kontorregistrering (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer), information om One-Key-verktyg länkade till mitt One-Key- konto (t.ex. verktygs-ID, uppgifter om verktygsanvändning, verktygets position) och annan information om min användning av One-Key-verktygsapp (t.ex. data angiven i lagerstyrningen, min enhets placering).

TTI Germany och TTI UK får analysera och använda mina data för produktregistrering och support, marknadsundersökning, produktutveckling och marknadsföring.

Härmed samtycker jag också till att TTI Germany och TTI UK får samla in, registrera, bearbeta och använda min e-postadress och postadress för att skicka allmän information och/eller reklammaterial till mig om MILWAUKEE produkter och tjänster inom elverktyg, handverktyg, test- och mätinstrument och tillbehör.

Härmed samtycker jag dessutom till att TTI Germany använder Cloud-lagringstjänster som erbjuds av Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA för att lagra mina data.

Härmed samtycker jag dessutom till att TTI Germany använder verktyget Google Analytics för att samla in information om min användning av appen (t.ex. vilka funktioner jag använder och när ) och om min enhet (t.ex. operativsystem) inklusive min PI-adress (användardata) för att utvärdera användningen av appen och för att förbättra den. Användardata kommer endast att användas på kollektiv grund och kommer inte att länkas till mitt namn, min e-postadress eller mitt One-Key-konto. Google Analytics levereras till TTI Germany av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Jag är medveten om och accepterar att USA inte medger en dataskyddsnivå motsvarande den som gäller inom EU.

Jag är medveten om och accepterar att USA inte medger en dataskyddsnivå motsvarande den som gäller inom EU.

Observera: Du kan när som helts återkalla ditt samtycke för framtida användning. Vänligen kontakta [Kontakt] Ordalydelsen i detta samtycke finns på: [Länk]

Framtida användning. Med ditt samtycke kommer vi att använda dina data utöver de uppgifter som finns i denna integritetspolicy i enlighet med formuleringarna i ditt samtycke.