DELTA FÖR CHANSEN ATT VINNA

Please Wait

Regler & villkor

Denna tävling genomförs av Milwaukee elverktyg, en del av Techtronic Industries (nedan kallat TTI). För att delta i denna tävling krävs ett godkännande av dessa regler och villkor. Alla kontaktuppgifter som anges ogiltigt kommer ogiltigförklaras. Registrering online är gratis, kostnad för internetanslutning står individuell deltagare för. Kostnad för tillgång till webbplats med reklam är beroende på respektive internetleverantör. TTI tar inget ansvar för deltagarens kostnader. Vid deltagande i denna tävling samtycker deltagande i sin helhet att TTI behandlar den data som skickas in för att informera intresserade om nyheter och existerande produkter eller i syfte att bedriva marknadsundersökningar för TTI. TTI kommer inte vidarebefordrar personuppgifter till tredje part för andra ändamål. Alla deltagare förbehåller sig rätten att avsluta den här tävlingen utan orsak när som helst. Denna tävling är gratis och öppen för alla över 18 år och har medborgarskap i en land medlem i EU, Norge, Schweiz eller Lichtenstein. Anställda hos TTI, ledare och direktörer hos sponsorer är inte kvalificerade för att delta i tävlingen. För deltagande i tävlingen krävs godkännande av dessa regler och villkor. Bevis på behörighet kan krävas och priser hålls inne tills TTI koncernens övertygelse om ovanstående kriterier är uppfyllda. TTIs beslut är slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att accepteras. Tävlingen startar 2016-08-01 och avslutas 2016-12-31. Tävlingen är begränsad till ett deltagande per person under hela tävlingsperioden. Vinnaren kommer att tillkännages senast 28 dagar efter avslutad tävling. Varje person eller grupp som manipulerar deltagandet, kan vara i konflikt med civila lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder av TTI eller dotterbolag och alla inlämnade röster kommer således att diskvalificeras. Om det upptäckts att en deltagare är verksam i en olaglig verksamhet, kommer samtliga deltagande från verksamheten förklaras ogiltiga och diskvalificeras och inte vara berättigade som en vinnare. VARNING: Försök att underminera en rättmätig tävling kan vara ett brott mot straff-och civilrätten, TTI förbehåller sig rätten att kräva skadestånd från deltagande som bryter mot straff- och civilrätten. Milwaukee förbehåller sig rätten att avsluta den här tävlingen utan orsak när som helst. Milwaukee förbehåller sig också rätten att ändra regler och villkor när som helst, förutsatt att alla tidigare deltagare underrättas och har möjlighet att dra sig ur tävlingen utan konsekvenser. Beslut av TTI är slutgiltigt och bindande i alla frågor som rör denna tävling. Varje deltagare måste följa dessa officiella regler för att vara berättigad att vinna och få ta del av det utsedda priset. Priset kommer att tillhöra Milwaukee före leverans till vinnaren. Priserna består endast av de produkter som ingår i tävlingen (produkt och leverans). Vinsten kan inte överlåtas eller lösas in mot kontanter eller bytas mot annan vara. Förutom när TTI ersätter något pris i samma eller högre värde än det angivna priset. Om en potentiell vinnare inte kan acceptera priset enligt ovan, kommer priset gå till spillo. Alla priser kommer att delas ut under förutsättning att de är korrekt anspråk i enlighet med dessa regler. Vinsten kan inte överlåtas eller lösas in mot kontanter eller bytas mot annan vara. Om en potentiell vinnare inte kan acceptera priset enligt ovan, kommer priset gå till spillo. Alla priser kommer att delas ut under förutsättning att de är korrekt anspråk i enlighet med dessa regler. Alla eventuella kostnader kopplade till vinsten kommer efter överlämnandet till pristagaren inte behandlas av TTI. Om en vinnare inte kan kontaktas inom 14 dagar kommer priset inte delas ut. Alla vinnare kommer att kontaktas via e - post. Som ett led i att vinna utlottningen samtycker pristagare att delta i presentation eller PR-aktiviteter som begärts av TTI.

DELTA FÖR CHANSEN ATT VINNA
EN MILWAUKEE APRILIA RSV4 (REPLIKA) MOTORCYKEL

EN LYCKLIG VINNARE VÄLJS UT VID TÄVLINGSSÄSONGENS SLUT