LÅS DINA MILWAUKEE® ONE-KEY™ VERKTYG VIA DIN MOBILTELEFON

2017-02-23

LÅS DINA MILWAUKEE® ONE-KEY™ VERKTYG VIA DIN MOBILTELEFON

När integrerad verktygssäkerhet används tillsammans med INTEGRERAD verktygsspårning, erbjuder den ett extremt effektivt stöldskydd. Med denna funktion kan användaren skydda sin investering genom att låsa eller dölja verktyg från andra ONE-KEY™ användare. Om ett verktyg tappas bort eller blir stulet kan användaren spärra verktyget genom att skicka ett fjärrkommando till det så att det stängs av nästa gång det kommer inom räckhåll från en ONE-KEY™ app.

Integrerad verktygssäkerhet ger ägaren möjlighet att dölja verktyg från andra ONE-KEY™ användare så att verktygen inte syns i listan över ”Närliggande produkter ” i appen. Användaren kan även låsa verktyget, då låses strömbrytaren och verktygets reglage för att förhindra att verktyget används och att inställningarna ändras när verktyget befinner sig utom räckhåll från ägaren.

Integrerad verktygssäkerhet gör det möjligt att göra följande:

  • Dölj dina verktyg från andra användare så att de inte syns i listan över ” Närliggande produkter”. Bara ägaren kan se när verktygen befinner sig inom 30 m Bluetooth® avstånd.
  • Skapa ett gästkonto. Ägaren till verktyget kan länka gäster till kontot, ange behörigheter och profiler för gäster för att säkerställa att endast behöriga har åtkomst till verktyget.
  • Lås verktyget efter arbetsdagen för att förhindra obehörig användning. Detta kan göras när verktyget befinner sig inom 30 meter Bluetooth® avstånd eller på distans genom att utnyttja hela ONE-KEY™ nätverket och dess användare. När ett verktyg är låst via ONE-KEY™ kan endast verktygets ägare eller utvalda gästanvändare låsa upp det via ONE-KEY™ appen.
  • Lås verktygets anpassade inställningar för att förhindra att obehöriga ändrar inställningarna. Obehörig användning av verktyg kan orsaka onödigt slitage och skador.

Ta kontroll över dina verktyg och förhindra att andra användare av ONE-KEY™ ansluter till dem och ändrar inställningarna

Milwaukees uppdaterade mobilapp ONE-KEY™ finns tillgänglig för nedladdning från App Store och Google Play Store.

Besök oss på milwaukeetool.se för att läsa mer om ONE-KEY™.