Juridiskt meddelande

Vi uppskattar ditt intresse för oss. Nedan finns information som är av rättslig betydelse när du besöker den här webbplatsen. Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan, och, om du godkänner villkoren, besöker webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen godkänner du alla villkor.

UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH IMMATERIELL EGENDOM Innehållet på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varunamn, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofiler, och deras uppställning på webbsidan tillhör oss eller en eller flera andra enheter inom koncernen eller tredje man och är underställt skyddet för immateriell egendom. Inget innehåll på webbsidan får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, omplaceras eller placeras på andra webbplatser eller i andra dokument utan föregående skriftligt medgivande. Alla rättigheter för immateriell egendom på den här webbplatsen, inklusive upphovsrätter, varumärken, varuhemligheter och patenträtter, är ensamrätter och all användning utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare är strängt förbjuden. Inget på webbplatsen får tolkas som att det medger någon uttryckt eller införstådd licens eller rätt att använda immateriell egendom som tillhör oss eller någon annan någon enhet inom koncernen eller tredje man.

Informationen på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och utan att vi påtar oss några förpliktelser eller något ansvar. Innehållet på den här webbplatsen erbjuds som en tjänst till besökare och utgör enbart icke bindande information. Du får inte upprätta några länkar till webbplatsen utan att i förväg ha inhämtat vårt skriftliga medgivande. 

Vi ska på ett rimligt sätt se till att korrekt information läggs in på vår webbplats. VI GER EMELLERTID INGA GARANTIER ELLER INTYGANDEN OM EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, LÄGLIGHET, ICKE INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE FÖR DEN GIVNA INFORMATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GODKÄNNER VI NÅGOT SKADESTÅND TILL NÅGON PART FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJD-, IDEELLA ELLER ANDRA SKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLASEN ELLER DESS INNEHÅLL., INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DET ÅLIGGER DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SÄKERSTÄLLA ATT VAD DU ÄN VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN SÅDANT SOM VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR OCH ANNAT AV DESTRUKTIV ART. VI UTFÄRDAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER INTYG OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR TREDJE MAN SOM DU KAN NÅ GENOM DENNA WEBBPLATS.

Länkade hemsidor är ej under Milwaukees kontroll och Milwaukee kan därför ej stå ansvarig för innehåll på någon länkad hemsida, innehåll i länk eller ändringar och uppdateringar på dessa hemsidor. Milwaukee erbjuder endast dessa länkar som en extra service och är ej godkända av Milwaukee. Beskrivning av, eller referens till produkter eller publiceringar på hemsidor som ej är ägda av Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools eller dotterbolag har ej publiceringens, produkens eller den refererade hemsidans godkännande. Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools har inte granskat allt material länkat till denna Hemsida och är inte ansvarig för innehåll i dessa material. Besök på någon länkad hemsida sker på egen risk. 

KOMMUNIKATION MED DENNA HEMSIDA Det är förbjudet att publicera eller sända olagligt hotande, kränkande, motbjudande, anstötligt, hetsande, pornografiskt, vanhelgande material eller material som kan orsaka eller uppmana till vad som anses som kriminellt beteende eller på annat sätt bryta någon lag. Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools kommer att samarbeta alla lagliga instanser eller rättegångsorder som begär eller hänvisar Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools att identifiera, hjälpa till att identifiera eller lokalisera någon som publicerat information eller material av sådan här art. 

Även om Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools från gång till gång övervakar och granskar diskussioner, chats, meddelanden, anslagstavlor m.m. på hemsidan är inte Milwaukee Electric Tools/ AEG Electric Tools under några omständigheter tvungna att göra detta och har därmed inget ansvar angående de konsekventer material från dessa platser kan orsaka heller inte från misstag,kränkning, förolämpning, försummelse, falskhet, anstötligt, pornografiskt, vanhelgande, farligt eller felaktigheter i någon information inom en sådan här plats på Hemsidan. Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools påtar sig inget ansvar för några handlingar eller diskussioner från dig eller någon annan tredje part på eller utanför denna hemsida.


COPYRIGHT © 2012 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.milwaukeetool.eu 

Managing Directors
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Registrations
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602 
VAT ID No: DE 811155721